Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO:n toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi korkealla tasolla ja oli tilikaudella 98,1 (98,5) prosenttia. Tilikauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 451 (228) asuntoa. Vaihtuvuus, mihin sisältyy sisäiset vaihdot, pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 25,8 (25,4) prosenttia.

Vuokratuottojen kokonaiskasvu tilikaudella oli 3,9 (4,8) prosenttia. Vuokratuottojen kasvuun vaikuttivat maaliskuussa 2014 tehty 3,5 (3,4) prosentin keskimääräinen vuokrantarkistus, asuntokannan muutos sekä Lumo-asuntojen vapautuessa tehtävät vuokrantarkistukset.

Koko asuntokannan vuoden keskiarvovuokra oli 12,91 (12,42) €/m²/kk ja tilikauden lopussa 13,04 (12,56) euroa. Markkinaehtoisen vuokranmäärityksen piiriin kuuluvien 26 841 (24 799) asunnon (Markkina-tuoteryhmä eli Lumo) vuokra oli keskimäärin kauden aikana 13,17 (12,68) euroa ja tilikauden lopussa 13,33 (12,87) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien 13 952 (15 395) asunnon (Omakustannus-tuoteryhmä eli VVO) osalta vastaava luku oli 12,42 (12,00) euroa ja tilikauden lopussa 12,49 (12,05) euroa.

Keskimääräinen asiakkuusaika pysyi korkealla tasolla ja oli 5,9 (5,9) vuotta. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli tilikauden lopussa 15 785 (17 847) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 22,9 (25,4) kappaletta. Tilikauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 67 528 (71 372) kappaletta. Hakemusten määrään vaikutti muun muassa alhaisesta vaihtuvuudesta johtuva vapautuvien asuntojen vähäinen määrä ja tarjonnan läpinäkyvyyden lisääminen internet-sivuston hakupalveluiden uudistuksen yhteydessä.

Vuokrasaatavien määrä suhteessa vuokraustoiminnan liikevaihtoon oli tilikauden päättyessä 1,2 (1,3) prosenttia.

Asiakaspalvelukeskus aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla huhtikuussa ja laajeni valtakunnalliseksi kesäkuussa. Keskus palvelee nykyisiä ja uusia asiakkaita. Lisäksi asiakkaita palvelevat eri puolilla Suomea sijaitsevat 11 paikallista VVO-kotikeskusta.

VVO-konserni otti käyttöön kaksi vuokra-asumisen brändiä, VVO:n rinnalle syntyi Lumo. Markkinaehtoisen vuokranmäärityksen Lumo tarjoaa uuden ajan palveluita vuokra-asumiseen ja antaa asukkaalle entistä enemmän valinnan vapautta. VVO-brändin asunnot ovat valtion tukemaa tuotantoa, ja niissä noudatetaan omakustannusperiaatetta vuokranmäärityksessä.

VVO kilpailutti tilikaudella laajakaista- ja televisiopalveluiden toimittamisen asiakkailleen ja sopi yhteistyöstä DNA:n ja Elisan kanssa. Jatkossa vuokraan sisältyvän entistä nopeamman 10 megatavun laajakaistayhteyden saa lähes jokaiseen VVO- ja Lumo-asuntoon, sillä sopimukset kattavat lähes 39 000 kotitaloutta. Sopimukset astuvat voimaan 1.1.2015 ja ne jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti.

Sähköisen allekirjoituksen käyttö kasvoi tasaisesti tilivuoden aikana. Uusista tehdyistä vuokrasopimuksista noin 60 prosenttia allekirjoitettiin tilikauden aikana sähköisesti. Kuukausittain tehdään yhteensä noin 1 000 uutta vuokrasopimusta.

Asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin jokavuotisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tulokset olivat edellisvuoden tapaan erinomaiset. Asukkaiden suositteluhalukkuus pysyi ennätyskorkealla, sillä kyselyyn vastanneista jopa 92 (92) prosenttia oli jo suositellut tai voisi suositella VVO:ta vuokranantajana.

VVO:n asukasyhteistyö oli tilikaudella aktiivista. Valtakunnallisia asukastapahtumia järjestettiin muun muassa Linnanmäellä ja Särkänniemessä. Vuoden 2014 kaikki tapahtumat keräsivät yhteensä noin 20 000 osallistujaa.