Hallinto 2014

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat 21.3.2014 saakka puheenjohtaja Riku Aalto ja varapuheenjohtaja Risto Murto sekä jäsenet Tomi Aimonen, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Antti Rinne, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin.

21.3.2014 alkavalle kaudelle hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto ja jäseniksi Tomi Aimonen, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Antti Rinne, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Tomi Aimosen. Hallituksen jäsen Antti Rinne erosi VVO-yhtymä Oyj:n hallituksesta 24.5.2014.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia on kaksi: palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Risto Murto ja Ann Selin. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto, Tomi Aimonen ja Ann Selin.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Matti Harjuniemi. Tarkastusvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Petri Lindroos ja Ville-Veikko Laukkanen. Nimitysvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Pasi Pesonen ja Ville-Veikko Laukkanen.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana on toiminut DI, MBA Jani Nieminen. Toimitusjohtajan sijainen on talousjohtaja, ekonomi Raimo Vehkaluoto.

Johtoryhmä

VVO-konsernin johtoryhmä oli toimitusjohtaja Jani Nieminen (pj.) talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, asiakkuusjohtaja Juha Heino, investointijohtaja Mikko Suominen, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor sekä ICT- ja kehitysjohtaja Mikko Pöyry. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat toimitusjohtajan harkinnalla myös konsernilakimies Tiina Heinonen ja sisäinen tarkastaja Jouni Heikkinen.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salli, KHT.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2014. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2013.
 • Päätettiin maksaa 4.4.2014 osinkoa A-osakkeelle kaksi euroa kaksikymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 16 285 632,00 euroa.
 • Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
 • Päätettiin vahvistaa hallituksen kokouspalkkioksi 600 euroa/kokous sekä lisäksi vuosipalkkioksi 21.3.2014 alkavalle toimikaudelle seuraavaa: puheenjohtaja 20 000 euroa, varapuheenjohtaja 11 000 euroa sekä jäsenet 8 000 euroa.
 • Valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 21.3.2014 seuraavat henkilöt:
   • Aalto, Riku (pj)
   • Aimonen, Tomi
   • Harjuniemi, Matti
   • Luukkainen, Olli
   • Rinne, Antti
   • Rytsölä, Reima
   • Saarinen, Jan-Erik
   • Selin, Ann
 • Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsiteltiin:

 • Yhtiön hallituksen 27.2.2014 päivätty ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 2 momentin tarkoittaman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että osakeannissa annettavia uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 1 480 512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja että osakeannilla voidaan luovuttaa yhteensä 600 978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita.
 • Yhtiön osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 50,62 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotus yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnasta. Valiokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ja tehdä esitys hallituksen valinnasta ja palkkioista varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 • Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
 • Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Pasi Pesonen, järjestöjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 21.3.2014 alkaen
 • Ville-Veikko Laukkanen, johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Riku Aallolla on kokouksissa läsnäolo-oikeus.