Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2014 on 51 348 613,39 euroa, josta tilikauden voitto on 22 214 840,53 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle kolme euroa osakkeelta eli yhteensä 22 207 680,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 29 140 933,39 euroa.