Investoinnit ja kiinteistökehitys

Vuoden 2014 aikana tehtiin sitovia päätöksiä 1 553 asunnon rakennuttamisesta. Kohteet tullaan rakennuttamaan tulevina vuosina.

VVO:lle valmistui vuoden 2014 aikana 750 (252) vuokra-asuntoa. Helsingin seudulle valmistui 517 ja muualle Suomeen 233 asuntoa. Valmistuneista asunnoista 630 (252) oli vapaarahoitteisia Lumo-brändin vuokra-asuntoja ja 120 (0) valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja VVO-brändin asuntoja.

VVO-konserni teki noin 300 miljoonan euron investointipäätökset uudisrakentamisesta, valmiin kiinteistökannan ostoista ja korjaustoiminnasta vuonna 2014. Uudistuotannon aloitusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja kohdistui pääosin pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2014 aloitettiin yhteensä 856 (638) Lumo-asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli tilikauden lopussa yhteensä 16 (15) kohteessa 1 127 (1 020) Lumo-asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista sijaitsee 733 (787) Helsingin seudulla ja 394 (233) muun Suomen kasvukeskuksissa.

VVO teki vuoden 2014 aikana päätöksen olla toistaiseksi toteuttamatta vuokra-asuntokohteita ns. yleishyödyllisyyslainsäädännön alaisuuteen. Päätöksen taustalla ovat muun muassa muuttuneet viranomaistulkinnat yleishyödyllisyyslainsäädännöstä.

VVO allekirjoitti 29.8.2014 Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa 112 miljoonan euron arvoisen sopimuksen, jolla Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen toteutetaan VVO:lle yhteensä yli 500 Lumo-asuntoa vuosien 2015-2018 aikana.

Vuoden 2014 aikana VVO osti Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä vuokra-asuntoja Helsingin Etu-Töölöstä, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiöltä Munkkiniemestä ja Paavo Nurmen Säätiöltä Lauttasaaresta. Lisäksi VVO osti Tapiolan Lämpö Oy:ltä vuokra-asuntoja Espoon Pohjois-Tapiolasta. Kaikki ostetut asunnot ovat vapaarahoitteisia ja niissä on yhteensä 172 (443) asuntoa. Toteutettujen ostojen yhteenlaskettu arvo oli 30,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana vuokra-asuntokannasta myytiin 291 (446) asuntoa Rovaniemeltä, Kuopiosta, Salosta, Janakkalasta, Imatralta, Raumalta, Joensuusta ja Vantaalta. Myynneistä kirjautui myyntivoittoa ja -tappiota yhteensä 9,8 (8,7) miljoonaa euroa. VVO-yhtymä Oyj myi 8.4.2014 omistusosuutensa Suomen Asumisoikeus Oy:stä Asuntosäätiön tytäryhtiö Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle.

Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 200,4 (223,2) miljoonaa euroa ja rahavirtavaikutteiset investoinnit 200,4 (208,2) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus rahavirtavaikutteisista investoinneista oli 186,2 (186,0) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 14,3 (22,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 29,1 (35,3) miljoonaa euroa kohdistui aktivoituihin korjausmenoihin. Korjausmenot olivat yhteensä 78,7 (83,7) miljoonaa euroa, josta tuloslaskelmaan kuluksi kirjattiin 49,6 (48,4) miljoonaa euroa. Investoinneista 142,1 (117,2) miljoonaa euroa kohdistui uudistuotantoon.

VVO:n kiinteistöjen hoitokustannusten muutos edellisvuoteen ilman korjauskuluja oli -2,3 (2,7) prosenttia. Hoitokustannusten laskuun vaikuttivat aiempaa laajempi kilpailutuskäytäntö sekä toiminnan yleinen tehostaminen.