Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset

Konsernirakenteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia tilikaudella.

Konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön lisäksi 201 (169) tytäryhtiötä ja 34 (31) osakkuusyhtiötä. Konsernin emoyhtiön VVO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä ovat vuokra-asuntoja omistavat VVO Kodit Oy, VVO Vuokra-asunnot Oy, VVO Vuokratalot Oy, VVO Korkotukikiinteistöt Oy ja VVO Asunnot Oy sekä kiinteistöliiketoiminnan konsernin sisäistä ja ulkopuolista laskutusta hoitava VVO Palvelut Oy.

Lisäksi VVO-yhtymä Oyj omistaa yli 50 prosenttia 2 (2) osake- tai kiinteistöosakeyhtiöstä ja
50 prosenttia SV-Asunnot Oy:n osakkeista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään 19.11.2013 valituksen koskien yhden VVO:n konserniyhtiön yleishyödylliseksi nimeämistä. VVO on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Asian käsittely on kesken.

Konsernirakenne 31.12.2014

Tytäryhtiöt, kpl

Osakkuusyhtiöt, kpl

VVO-yhtymä Oyj

1) 8

2

Alakonsernien emoyhtiöt

  
 

VVO Asunnot Oy

21

2) 13

 

VVO Korkotukikiinteistöt Oy

3

5

 

VVO Kodit Oy

145

2) 17

 

VVO Vuokra-asunnot Oy

7

1

 

VVO Vuokratalot Oy

13

2) 4

Pysäköinti- ja huoltoyhtiöt

3

2

 

VVO Palvelut Oy

1

 

Yhteensä

201

34

    

 1) Sisältää alakonsernien emoyhtiöt ja muut esitetyt tytäryhtiöt lukuun ottamatta pysäköinti- ja huoltoyhtiöitä
2) 10 osakkuusyhtiöistä on loppukonsernissa tyttäriä