Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2014 oli 367,9 (346,6) miljoonaa euroa. VVO Vapaa
-liiketoiminnan liikevaihto oli 192,9 (174,3) ja VVO Arava -liiketoiminnan 186,8 (183,3) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat vuokraustoiminnan tuottojen kasvu sekä VVO Vapaa -liiketoiminnan vaihto-omaisuuskohteiden myyntituotot.

Konsernin liikevoitto oli 136,7 (116,2) miljoonaa euroa, joka on 37,2 (33,5) prosenttia liikevaihdosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -46,3 (-40,3) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 90,3 (75,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita 9,8 (8,7) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin. VVO Vapaa -liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 64,1 (57,2) miljoonaa euroa. VVO Arava -liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 26,3 (18,9) miljoonaa euroa.