Osakkeenomistuksen jakautuma

VVO-yhtymä Oy:n osakkeenomistajia on yhteensä 59 kappaletta, joista 10 suurinta ovat (osakeluettelotilanne 31.12.2014):

Osakkeenomistaja

A-sarjan osakkeita, kpl

Osuus-%

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 332 330

18,00

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

1 256 820

16,98

Metallityöväen Liitto ry

717 780

9,70

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

646 320

8,73

Rakennusliitto ry

615 300

8,31

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

554 180

7,49

Ammattiliitto PRO ry

553 320

7,47

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

552 408

7,46

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

443 270

5,99

Tehy ry Tehy rf

102 560

1,39

Muut

628 272

8,48

Yhteensä

7 402 560

100,00

         

Osakkeenomistuksen jakauma

Osakkeita

omistajia, kpl

%-osuus

osakkeita, kpl

% osake-kannasta

1–1 000

12

20,34

7 560

0,10

1 001–2 000

6

10,17

9 998

0,14

2 001– 20 000

21

35,59

147 614

1,99

20 001– 100 000

10

16,95

463 100

6,26

100 001– 200 000

1

1,69

102 560

1,39

200 001–

9

15,25

6 671 728

90,13

Yhteensä

59

100,00

7 402 560

100,00

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenillä, toimivalla johdolla ja toimihenkilöillä ei ole omistuksessaan yhtiön osakkeita.