Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Yleinen talouden epävarmuus jatkui, ja kuluttajien luottamus talouteen oli keskimääräistä heikompi. Maailmantalouden kasvu on hidastunut ja euroalue painui deflaatioon vuoden lopussa. Euroalueen talouskasvu oli heikkoa ja korkotaso alhainen. Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Kotitaloudet ja yritykset ovat varovaisia investointipäätöksissään. Myös työttömyysaste oli nousussa. Tämä näkyi muun muassa omistusasuntojen kysynnässä ja rakennusinvestoinneissa. Omistusasuntojen myyntiajat kasvoivat ja hinnat laskivat loppuvuoden 2014 aikana.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla oli hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Kaikkein kalleimpien vuokra-asuntojen kysyntä laski hieman. Pääkaupunkiseudulla oli edelleen selkeä tarve uusille asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Uudisrakentamisen urakkahinnat laskivat hieman. Korjausrakentamisen hintataso pysyi samalla tasolla.

Omistusasuntotuotannon markkinatilanne mahdollisti vuokra-asuntojen rakennuttamiselle tavanomaista parempien neuvottelu-urakkahankkeiden toteutuksen.

Pula rakentamiskelpoisesta tonttimaasta ja kaavoituksen hitaus erityisesti pääkaupunkiseudulla heikensivät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.