Tulevaisuuden näkymät

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu. Viime kuukausina kuluttajien luottamus on hieman kasvanut, vaikka talouden tilassa ei näytä tapahtuneen parantumista. Työllisyyden näkymät ovat edelleen heikot.

Toisaalta euron heikkenemisen ohella myös muuttuvat raaka-ainemarkkinat ovat tehneet monien suomalaisyhtiöiden liiketoimintaympäristön aiempaa suotuisammaksi. Euroopan keskuspankin alkuvuoden 2015 päätös ostaa rahoitusarvopapereita 60 miljardilla eurolla kuukaudessa voi tukea euroalueen taloutta ja estää deflaation kehittymistä.

Ohjauskorot ovat pysyneet alhaisella tasolla. Euroopan keskuspankki liudentaa rahapolitiikkaa valtionlainojen osto-ohjelmalla myös lähitulevaisuudessa. Tämän seurauksena yleisen korkotason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisella tasolla. Alhainen korkotaso vaikuttaa myönteisesti VVO:n toimintaedellytyksiin.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen kokonaistarjonnassa ei ole odotettavissa suurta muutosta. Uudistuotannon painopiste säilyy edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, ja VVO jatkaa investointeja toteuttamalla Lumo-vuokrakoteja. Yleisen markkinatilanteen johdosta rakennusliikkeet tarjoavat kohteita toteutettavaksi vuokra-asuntoina.

Rakentamisen supistuminen jatkunee edelleen ja suurin pudotus näkyy omakotitalojen rakennusmäärässä. Asuntorakentamisen kokonaismäärä jää alle pitkän aikavälin arvioissa esitettyä tarvetta.

VVO:n taloudellisen vuokrausasteen ja vaihtuvuuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuokrankehitys on tasaista ja ennustettavaa. Konsernin tuloskehityksen odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti VVO Vapaa -liiketoiminnassa.