Vastuullisuus

VVO-yhtymä Oyj:n toiminta perustuu monipuolisen, turvallisen ja hyvän vuokra-asumisen tarjoamiseen.

VVO:n vuokrankehitys on ennustettavaa. Yhtiö noudattaa toiminnassaan alan toimijoiden yhdessä laatimaa Hyvää vuokratapaa ja VVO:n vuokratapaa, jossa määritellään esimerkiksi vuokrantarkistusten suositellut enimmäismäärät.

Vuokrien määräytymisen perusteet käsitellään vuosittain myös asukashallituksessa ja alueellisissa talouden teemailloissa.

Yhtiö osallistuu Suomen asuntopoliittiseen keskusteluun vuokra-asumisen aseman parantamiseksi.

Harmaan talouden torjunnassa VVO:n käytössä olevat toimintamallit ylittävät monilta osin lain asettamat vaatimukset. 1.7.2014 astuivat voimaan muutokset rakentamista koskevasta lainsäädännöstä. VVO toteutti järjestelmän, jolla kuukausittain raportoidaan verottajalle lain edellyttämistä yli 15 000 euron sopimuksista ja laskuista.

Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetettu tavoite on lämmitysenergian osalta saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty. Energiatehokkuuden parantuminen on saavutettu pääosin käyttö- ja ylläpitotoimenpiteillä.

Vuonna 2014 VVO:n kiinteistökannan lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutuksen muutos oli -0,8 % (-2,2 %) vuoteen 2013 verrattuna. Vastaavasti vedenkulutuksen ominaiskulutuksen muutos oli -0,6 % (-0,6 %) ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksen muutos oli -0,7 % (-2,7 %).

Käytetyn lämpöenergian tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat 63 000 (68 000) tCO2. VVO pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. Kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona 99 prosentissa kiinteistöistä.