Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu on alkuvuoden ennusteita hitaampaa. Myöskään Suomen taloudessa kehitystä ei ole juuri nähtävissä. Kansainvälisen talouden hidas vahvistuminen johtanee kuitenkin aikanaan myös kotimaisen talouden virkistymiseen.

Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat vielä haasteelliset. Yksityinen kulutus ei kasva, investoinnit laskevat ja työttömyysaste on noususuunnassa. Yleinen talouden epävarmuus jatkuu ja kuluttajien luottamus talouteen on keskimääräistä heikompi. Korkojen voidaan olettaa pysyvän alhaalla koko vuoden 2014 ajan. Rahoitusmarkkinoissa ei ole ollut oleellisia muutoksia.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla on hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Sen sijaan isojen asuntojen kysyntä vanhoissa kohteissa on hieman hidastunut. Pääkaupunkiseudulla on selkeä tarve uusille asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste on vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Kaavoituksen hitaus ja urakkahintojen pysyminen korkeana erityisesti pääkaupunkiseudulla heikentävät kuitenkin vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla lainmuutoskokonaisuus, joka muuttaa valtion tukeman tuotannon edellytyksiä muun muassa uuden 20 vuoden korkotukimallin avulla. Lainmuutoksella saattaa olla vaikutuksia valtion tukemaan tuotantoon.