Investoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 242 (364) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 919 (802) asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 858 (683) ja valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja 61 (119) asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 759 (569) asuntoa ja 160 (233) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

VVO:n rakennusliikkeille lähettämään sadan miljoonan euron tarjouspyyntöön vastasivat määräaikaan mennessä useat rakennusliikkeet, joista kahden kanssa neuvottelut jatkuvat. Tarjouspyyntö koski rakennusliikkeiden tonteille tehtäviä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja lähinnä pääkaupunkiseudulle.

VVO osti touko-kesäkuussa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä vuokra-asuntoja Helsingin Etu-Töölöstä, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiöltä Munkkiniemestä ja Paavo Nurmen Säätiöltä Lauttasaaresta. VVO myi katsauskauden aikana 163 (226) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 101,6 (72,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 12,2 (17,3) miljoonaa euroa kohdistui aktivoituihin korjausmenoihin.

VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 92,6 (64,3), VVO Arava
-liiketoiminnan osuus 9,0 (7,9) miljoonaa euroa.

Korjausmenot yhteensä olivat 32,9 (32,4) miljoonaa euroa, joista tulosvaikutteisia korjauksia oli 20,7 (15,1) miljoonaa euroa.

VVO:n kiinteistöjen lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus oli katsauskauden aikana noin 1 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

8.4.2014 VVO-yhtymä Oyj myi omistusosuutensa Suomen Asumisoikeus Oy:stä Asuntosäätiön tytäryhtiö Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle.

Rakenteilla

 

919

 

vuokra-asuntoa.

 

Investoinnit

 

101,6

 

miljoonaa euroa.