Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 543,4 (2 379,8) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 522,2 (456,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste käyvin arvoin oli 41,3 (38,4) ja kirjanpitoarvoin 21,0 (19,7) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laskettuna oli 214,17 (183,74) euroa (laskennallinen verovelka huomioitu). VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli käyvin arvoin 48,6 (46,8) prosenttia ja kirjanpitoarvoin 25,4 (25,2) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 15,6 (14,3) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 6,5 (6,2) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat kesäkuun lopussa 149,6 (148,3) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 80 miljoonan euron yritystodis-tusohjelmasta oli liikkeellä 59,5 (31,5) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 847,7 (1 744,2) miljoonaa euroa.