Lainat ja korkosuojaukset

VVO-konsernin lainat ja korkosuojaukset lainaryhmittäin

M€
30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Korkotukilainat
608,4 606,9 611,9
Vuosimaksu- ja asuntolainat
308,1 317,1 312,6
Markkinalainat
852,0 761,5 802,0
Muut lainat
19,7 27,2 21,0
Yritystodistukset
59,5 31,5 47,5
Yhteensä
1 847,7 1 744,2 1 795,11.1. - 30.6.2014
1.1. - 30.6.2013
Kiinteistölainojen korkokulut M€ keskikorko-% M€ keskikorko-%
Korkotukilainat *) 4,7 1,6 5,5 1,8
Vuosimaksulainat 5,9 3,8 6,8 4,3
Markkinalainat 6,9 1,8 5,7 1,9
- Suojauskulut mukaan lukien 11,1 3,0 10,1 3,1
Muut lainat 0,1 3,7 0,1 3,5
Kiinteistöjen lainat yhteensä 21,8 2,6 22,5 2,9

Korkosuojaukset, M€
30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Markkinaehtoiset lainat
852,0 761,5 802,0
- Kiinteäkorkoiset
246,8 258,9 252,2
- Vaihtuvakorkoiset
605,2 502,6 549,8
Korkojohdannaissopimukset
437,4 351,6 344,9
Korko-optiot
28,0 28,0 28,0
Korkojohdannaisten arvo
-39,8 -30,0 -27,6
Suojausaste
80% 80% 74%

*) Valtion pankeille maksaman korkotuen määrä oli 0,2 (0,6) miljoonaa euroa.