Segmenttituloslaskelma

1 000 € VVO Vapaa 1-6/2014 VVO Arava 1-6/2014 Konserni-yhdistely-toimen-piteet Konserni 1-6/2014 VVO Vapaa 1-6/2013 VVO Arava 1-6/2013 Konserni-yhdistely-toimen-piteet Konserni 1-6/2013 VVO Vapaa 1-12/2013 VVO Arava 1-12/2013 Konserni-yhdistely-toimen-piteet Konserni 1-12/2013
Ulkoinen liikevaihto 96 632 91 811 18 188 461 81 683 89 853 18 171 555 165 943 180 631 36 346 610
Sisäinen liikevaihto 4 105 1 399 -5 504 0 3 917 1 329 -5 247 0 8 391 2 703 -11 094 0
Liikevaihto yhteensä 100 737 93 210 -5 486 188 461 85 600 91 183 -5 228 171 555 174 334 183 334 -11 058 346 610

Liiketoiminnan muut tuotot 6 652 329
6 981 6 899 376 200 7 475 10 449 1 179 200 11 828

Poistot ja arvon-alentumiset -13 425 -11 981 22 -25 384 -13 237 -13 000 19 -26 218 -27 729 -25 999 27 -53 701
Osuus osakkuus-yritysten tuloksesta 344 311 -163 492 43 219 -38 224 71 331 -50 353

Liiketoiminnan ulkoiset kulut -51 326 -45 375 -27 -96 728 -44 763 -43 640 -35 -88 437 -90 977 -97 879 -63 -188 919
Liiketoiminnan sisäiset kulut -952 -4 752 5 704 0 -835 -4 220 5 055 0 -1 936 -9 168 11 104 0
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -52 278 -50 127 5 677 -96 728 -45 598 -47 860 5 020 -88 437 -92 913 -107 047 11 041 -188 919

Liikevoitto 42 030 31 742 50 73 822 33 707 30 918 -27 64 598 64 212 51 798 160 116 171

Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut -11 994 -10 101 0 -22 096 -8 468 -12 215 0 -20 683 -17 688 -22 615 0 -40 303
Sisäiset rahoitustuotot ja -kulut 2 862 -2 682 -180 0 2 790 -2 609 -181 0 5 645 -5 283 -363 0
Rahoitustuotot ja -kulut -9 132 -12 784 -180 -22 096 -5 678 -14 824 -182 -20 683 -12 043 -27 898 -363 -40 303
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 32 898 18 959 -130 51 727 28 030 16 094 -209 43 915 52 170 23 901 -203 75 868