Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot x 100
Oma pääoma + Vähemmistöosuus, vuoden keskiarvoSijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä + Rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - Korottomat velat, vuoden keskiarvoOmavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakotOsakekohtainen tulos, € = Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussaOma pääoma / osake käyvin arvoin, € = Oma pääoma + Arvoero - Lask.veron osuus arvoerosta
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa