Katsauskausi tammi-kesäkuu 2014

  • Liikevaihto oli 188,5 (171,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu perustui vuokraustoiminnan tuottojen kasvuun sekä vaihto-omaisuuskohteiden myyntiin.
  • Tulos ennen veroja oli 51,7 (43,9) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 462 (39 851) vuokra-asuntoa 30.6.2014. Rakenteilla oli 919 (802) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 101,6 (72,2) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat uudistuotanto- ja korjausinvestoinneista sekä valmiin kannan ostoista.
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 30.6.2014 oli 41,3 (38,4) prosenttia.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli korkea eli 98,2 (98,2) ja vaihtuvuus oli matala eli 13,5 (13,1) prosenttia.