Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto, M€ 188,5 171,6 346,6
Liikevoitto, M€ 73,8 64,6 116,2
% liikevaihdosta 39,2 37,7 33,5
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, M€ 51,7 43,9 75,9
% liikevaihdosta 27,5 25,6 21,9
Osakekohtainen tulos, € 5,49 4,44 10,07
Taseen loppusumma, M€ 2 543,4 2 379,8 2 468,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 15,6 14,3 15,5
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 6,5 6,2 5,5
Omavaraisuusaste käyvin arvoin, % 41,3 38,4 41,3
Asunnot ja liiketilat käyvin arvoin, M€ 3 426,2 3 174,9 3 351,1
Oma pääoma / osake käyvin arvoin, € 214,17 183,74 209,16
Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 21,0 19,7 20,7
Bruttoinvestoinnit, M€ 101,6 72,2 223,2
Korollinen vieraspääoma, M€ 1 847,7 1 744,2 1 795,1
Rahavarat, M€ 149,6 148,3 142,3
Henkilöstö kauden lopussa 366 364 324

Käyvän arvon määritys on tehty 30.6.2014, 30.6.2013 ja 31.12.2013 ja raportoitu osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Ulkopuolinen asiantuntija antaa arvonmäärityksestä lausunnon.


Liikevaihto Q2/2014

M€Q2/2014Q2/20132013
Liikevaihto188,5171,6346,6

Tuloskehitys Q2/2014

M€Q2/2014Q2/20132013
Tuloskehitys51,743,975,9

Liikevoitto Q2/2014

M€Q2/2014Q2/20132013
Liikevoitto73,864,6116,2

Omavaraisuusaste Q2/2014

%Q2/2014Q2/20132013
Kirjanpitoarvo21,019,720,7
Käypä arvo41,338,441,3

Osakekohtaiset tunnusluvut Q2/2014

€ / osakeQ2/2014Q2/20132013
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)3,763,086,98
VVO Arava tulos1,731,363,09

Bruttoinvestoinnit Q2/2014

M€Q2/2014Q2/20132013
Bruttoinvestoinnit101,672,2223,2