Monipuolisia asumisen palveluita

Hyvä asiakaskokemus on kaiken toimintamme ydin. VVO tekee säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä. 92 prosenttia kyselyyn vastanneista asukkaistamme on valmis suosittelemaan VVO-konsernia vuokranantajana.

Viimeisimmän mittauksen mukaan keskimääräinen asiakkuusaika oli 5,9 vuotta. Pitkät asiakassuhteet perustuvat asuntojen suunnitelmalliseen kunnossapitoon, monipuolisiin asukasetuihin ja aktiiviseen asukastoimintaan.

Palvelukokemuksen kehittäminen ja asumisen palvelut ovat tätä päivää. Vuokra-asumisen arvostuksessa nousee esiin huolettomuus, helppous ja vaivattomuus – sekä kasvavassa määrin toiveet lisäpalveluille. Lisäpalveluita ja parempaa vuokra-asumista on kehitetty asukaskyselyistä, hakemuksista ja markkina-analyyseistä saadun tiedon perusteella. Myös kiinteistönhoidon laadunvarmistus on kehitetty ja otettu käyttöön asukkaiden toiveita kuunnellen.

Vahvistaaksemme yrityskuvaamme monipuolisena asuntojen ja asumisen palvelujen tarjoajana toimme markkinoille VVO:n rinnalle uuden vuokra-asumisen brändin.

Markkinaehtoisen vuokranmäärityksen Lumo tarjoaa uuden ajan palveluita vuokra-asumiseen ja antaa asukkaalle entistä enemmän valinnanvapautta. VVO-brändin asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatetta vuokranmäärityksessä.

VVO kilpailutti laajakaista- ja televisiopalveluiden toimittamisen asiakkailleen ja sopi yhteistyöstä DNA:n ja Elisan kanssa. Jatkossa vuokraan sisältyvä entistä nopeampi 10 megatavun laajakaistayhteys kuuluu lähes jokaiseen Lumo- ja VVO-asuntoon, sillä sopimukset kattavat lähes 39 000 kotitaloutta. Sopimukset astuivat voimaan 1.1.2015, ja ne jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti.

Asiakaspalvelukeskus aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla huhtikuussa ja laajeni valtakunnalliseksi 10.6.2014. Keskus palvelee nykyisiä ja uusia asiakkaita. Lisäksi asiakkaita palvelee 11 eri puolilla Suomea sijaitsevaa paikallista VVO-kotikeskusta.

Tiivistä asukasyhteistyötä

Asukasyhteistyötä on kehitetty koko VVO:n 45-vuotisen toiminnan ajan. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa ja asukkaita koskeviin VVO:n toimintatapoihin asukasyhteistyön puitteissa. Nimetyissä asukastoiminnan tehtävissä eli talotoimikunnan puheenjohtajina, varapuheenjohtajina, asiantuntijoina ja talon turvallisuuspäällikköinä toimii noin 2 100 henkilöä. Lisäksi talotoimikunnissa on jäseniä noin 3 200.

VVO:n asukkaita edustava ylin toimielin on asukashallitus, jossa on jäsen ja varajäsen jokaiselta VVO-kotikeskusalueelta. Asukashallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan, ja sen puheenjohtajana toimii vuonna 2014 Jarmo Natunen Helsingistä.

Asukashallituksen kautta VVO saa välitöntä palautetta asiakasrajapinnasta. Lisäksi asukashallitus ottaa kantaa ajankohtaisiin asuntopoliittisiin kysymyksiin ja toimii aktiivisena asukasraatina, jonka mielipiteisiin VVO tukeutuu päättäessään asumiseen vaikuttavista linjauksista.

Asukashallituksella on mahdollisuus antaa lausunto vuokranmääräytymisperusteista.

VVO:n asukasyhteistyö oli tilikaudella aktiivista. Valtakunnallisia asukastapahtumia järjestettiin muun muassa Linnanmäellä ja Särkänniemessä. Vuoden 2014 kaikki tapahtumat keräsivät yhteensä noin 20 000 osallistujaa. Asukkaille pidettyjä talouden teema-iltoja oli vuonna 2014 yhteensä 11.

VVO palkitsee vuosittain esimerkillistä yhteishenkeä osoittaneen ja asuinympäristöstä hyvää huolta pitäneen talon asukkaat. Vuoden 2014 VVO-taloksi valittiin Hippoksentie 31–33 Turun Vasaramäestä.


Case

 

60% VVO:n vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti

VVO:n uusista vuokrasopimuksista noin 60 prosenttia on allekirjoitettu sähköisesti. Asiakas voi hoitaa sopimusasiat joustavasti aukioloajan ulkopuolella tai toiselta paikkakunnalta käsin asioimatta toimistolla. Vuokrasopimuksia tehdään kuukausittain keskimäärin 1 000.

Uusilla asiakkailla ja asunnonvaihtajilla on ollut mahdollisuus allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti vvo.fi -verkkopalvelussa vuoden 2013 lopusta lähtien.

Sähköinen palvelu mahdollistaa helpon ja vaivattoman asioinnin missä ja milloin vain.

 

Asukasrakenne

Nuoret 16–24 v.8 %
Sinkut 25–44 v.18 %
Sinkut 45–54 v.9 %
Lapsettomat parit12 %
Lapsiperheet9 %
Yksinhuoltajat10 %
Varttuneet 55–64 v.17 %
Yli 65 v.18 %

Taloudellinen vuokrausaste

%20102011201220132014
Taloudellinen vuokrausaste98,6098,7098,7098,5098,10

Vuokra-asuntohakemukset huoneistotyypeittäin

Sarake 1
Yksiö 1 746 kpl1 746
Yksiö ja kaksio 5 183 kpl5 183
Kaksio 3 339 kpl3 339
Kaksio ja kolmio 2 225 kpl2 225
Kolmio 1 665 kpl1 665
Kolmio ja neliö 942 kpl942
Neliö tai suurempi 685 kpl685