Vastuullinen yhteistyöverkosto

VVO:n käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti, kun laki vaatii kolmen kuukauden välein tapahtuvaa tietojen tarkistamista.

Toimittajaverkostoon otettavien yritysten on täytettävä lain edellyttämien vaatimusten lisäksi VVO:n omat yritykseen ja sen taustahenkilöihin liittyvät kriteerit. VVO:n urakkaohjelmassa on määritelty, että urakoiden ketjuttaminen saa ulottua vain toiseen portaaseen. VVO:n ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa on sanktioitu muun muassa henkilökortteihin liittyvät laiminlyönnit.

VVO noudattaa hankinnoissaan tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja edellyttää, että sen kanssa vakinaisessa liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevat sitoutuvat siihen sekä VVO:n muihin eettisiin periaatteisiin. VVO edellyttää, että korjausrakentamisessa, uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju noudattaa työturvallisuutta koskevia säännöksiä, on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, ei käytä laitonta työvoimaa, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu VVO:n ympäristötavoitteisiin.

VVO ja ISS Palvelut allekirjoittivat loppuvuonna 2014 sopimuksen, jossa tilaajavastuulain noudattaminen on otettu mukaan palvelun tilaajan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen. Tilaajavastuulain noudattamatta jättäminen on sanktioitu sopimukseen tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa. ISS vastaa lähes 300 kiinteistön hoidosta.

Vuonna 2014 astui voimaan laki ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle. VVO toteutti järjestelmän, jolla kuukausittain raportoidaan verottajalle lain edellyttämistä yli 15 000 euron urakkasopimuksista ja laskuista.

Työolosuhdemittari (TR-mittari)

Työolosuhdemittari (TR-mittari) on rakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä, jonka avulla seurataan työmaan keskeisiä tapaturmiin vaikuttavia asioita. VVO:n näkökulmasta mittari on tärkeä työturvallisuuden tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tietoa on kerätty VVO:ssa vuodesta 2013 alkaen.

Tarjouspyyntövaiheessa projektipäällikkö päättää TR- mittarin vähimmäistason uudiskohteessa 85-90:een ja peruskorjauskohteessa 82-90:een. Kohteen aloituskokouksessa määritellään tavoitetasot yhdessä urakoitsijan kanssa. Näitä TR-mittarin lukuja verrataan kuukausittain työmaakokouksissa työmaalla mitattuihin lukuihin.

Työturvallisuus- ja riskienhallintaindeksi, keskiarvo

20132014
91,0693,97

Kiinteistökannan hoitokulut

€/m²/kk20102011201220132014
Kiinteistökannan hoitokulut4,224,384,685,155,06

Kiinteistönhoidon laatupisteiden kehitys

Jalkautusjakso 1-6/20111. Laadunmittausjakso 7/2011-6/20122. Laadunmittausjakso 7/2012-6/20133. Laadunmittausjakso 7/2013-6/20144. Laadunmittausjakso tilanne 12/2014
Kiinteistönhoidon laatupisteiden kehitys52116940780376358001