Rahoituslähteet varmistavat kasvun toteutuksen

Kasvun toteuttamisessa strategian mukaisesti on rahoituksella tärkeä rooli. VVO-konsernin vahva taloudellinen kehitys ja vakaa liiketoiminta luovat pohjan hyvin toimivalle rahoituksen saatavuudelle. Kannattavan investointitoiminnan edellytyksenä on rahoituksen suunnittelu pitkäjänteisesti ja ennakoivasti. VVO-konsernilla on hyvät suhteet rahoittajiin, ja viime vuosien aikana rahoituksen lähteitä on monipuolistettu muun muassa 100 miljoonan euron vakuudellisella joukkovelkakirjalainalla.

Tulevaisuuden voimakas investointitahti edellyttää monipuolisia rahoituksen lähteitä. Vuoden 2014 aikana VVO nosti uusia pitkäaikaisia pankkilainoja 112 miljoonaa euroa. Tulevan kasvun rahoituksessa on tärkeä osuus myös rahoituslähteiden monipuolistamisella, jota tukevat hyvät kokemukset vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta vuonna 2013. Kehittämällä rahoituslähteiden monipuolisuutta laajennetaan rahoituspohjaa ja hallitaan vastapuoli- ja jälleenrahoitusriskiä. Tärkeä osa järjestelmällistä toimintaa on myös pitkäaikaisten lainojen erääntymisten jakautuminen, jolla pienennetään jälleenrahoitusriskiä.

Avoin kanssakäyminen rahoittajien kanssa tukee rahoituksen kehittämistä. VVO tutkii uusia mahdollisuuksia ja kehittää toimintaansa etsien tarkoituksenmukaisia ja strategiaa edistäviä toimintamalleja myös rahoitusratkaisuissa.

VVO hakee pitkäaikaisten investointien toteuttamiseen optimaalisia rahoitusratkaisuja. Yhtiö nosti yritystodistusohjelman 200 miljoonaan euroon, mikä antaa mahdollisuuden reagoida entistä nopeammin investointimahdollisuuksiin sekä liikkumatilaa pitkäaikaisen rahoituksen optimoimiseen.


Loan to value

%201220132014
Konserni525352
Vapaa-segmentti454441

Velkasalkun rakenne

Sarake 1
Korkotukilainat32
Vuosimaksu- ja asuntolainat16
Markkinalainat47
Muut lainat1
Yritystodistukset4

Pitkäaikaisten lainojen erääntyminen

M€2015201620172018201920202021202220232024
6613113488117276856957109

Omavaraisuusaste

%20102011201220132014
Kirjanpitoarvo17,718,519,820,721,8
Käypä arvo38,841,342,0