Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1 000 €

2014

2013

2012

2011

2010

Toiminnan laajuus

     
      

Liikevaihto

367 862

346 610

335 430

327 278

328 647

Muutos, %

6,1

3,3

2,5

-0,4

-4,2

Asuntovuokrauksen osuus, %

97,0

99,1

97,7

94,1

88,6

Vaihto-omaisuuden realisointien osuus, %

3,0

0,9

2,3

5,9

11,4

      

Taseen loppusumma

2 587 830

2 468 550

2 276 091

2 252 237

2 184 152

      

Palkat ja palkkiot

17 007

17 405

17 908

16 995

15 369

Henkilöstö keskimäärin

339

341

343

349

341

Liikevaihto/henkilö

1 085

1 016

978

938

964

      

Kannattavuus

     
      

Liikevoitto

136 668

116 172

112 674

105 719

100 616

% liikevaihdosta

37,2

33,5

33,6

32,3

30,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

90 335

75 868

62 487

55 823

57 510

% liikevaihdosta

24,6

21,9

18,6

17,1

17,5

      

Tilikauden voitto

70 969

74 250

45 854

44 776

40 478

% liikevaihdosta

19,3

21,4

13,7

13,7

12,3

      

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

13,3

15,5

10,6

11,2

11,3

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 1)

5,9

5,5

5,5

5,2

5,1

      

Rahoitus ja taloudellinen asema

     
      

Maksuvalmius (current ratio)

0,9

1,5

1,5

1,4

1,3

Omavaraisuusaste %, käypä arvo 2)

42,0

41,3

38,8

  

Omavaraisuusaste %, kirjanpitoarvo

21,8

20,7

19,8

18,5

17,7

Korollinen vieras pääoma 1)

1 851 891

1 795 067

1 664 261

1 683 872

1 654 923

Rahavarat

122 004

142 283

128 963

126 823

96 462

      

Osakekohtaiset tunnusluvut 3)

     
      

Osakekohtainen tulos, €

9,60

10,07

6,19

6,07

5,49

Oma pääoma/osake, €

74,65

67,27

59,22

54,63

50,27

Oma pääoma/osake, €, käypä arvo 2)

223,01

209,16

178,6

  

Osinko/osake, € 4)

3,00

2,20

2,00

1,60

1,50

Osinko/tulos, % 4)

31,3

21,8

32,3

26,4

27,3

Osakkeiden lkm tilikauden lopussa

7 402 560

7 402 560

7 402 560

7 402 560

7 402 560

      

1) Rakenteilla olevien rahalaitoslainat käsitellään korollisina velkoina tunnuslukuja laskettaessa. Näiden lainojen korkomenot sisältyvät pääosin rahoituskulujen tiliryhmään.
2) Laskennallinen verovelka huomioitu.
3) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu kunkin vuoden osakkeiden lukumäärän mukaan
4) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 3,00 € / osake.