Taseen liitetiedot

PYSYVÄT VASTAAVAT

1. Aineettomat hyödykkeet

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Aineettomat oikeudet

       
 

Hankintameno 1.1.

10 054

7 975

3 182

3 007

 

Lisäykset

59

51

59

51

 

Vähennykset

-836

-98

-824

 
 

Siirrot erien välillä

-2 014

2 126

94

124

 

Hankintameno 31.12.

7 263

10 054

2 511

3 182

             
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.

-3 863

-3 489

-2 700

-2 554

 

Vähennysten kertyneet poistot

834

98

824

 
 

Siirtojen kertyneet poistot

31

     
 

Tilikauden poisto

-334

-471

-154

-145

 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-3 332

-3 863

-2 030

-2 700

             
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 930

6 192

481

483

             
             

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Muut pitkävaikutteiset menot

       
 

Hankintameno 1.1.

10 538

8 299

6 201

5 719

 

Lisäykset

340

1 643

27

256

 

Vähennykset

-4 030

-10

-3 750

 
 

Siirrot erien välillä

2 417

607

297

226

 

Hankintameno 31.12.

9 264

10 538

2 776

6 201

             
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.

-7 264

-6 779

-5 384

-5 111

 

Vähennysten kertyneet poistot

4 030

10

3 750

 
 

Siirtojen kertyneet poistot

-362

     
 

Tilikauden poisto

-596

-495

-261

-273

 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-4 192

-7 264

-1 896

-5 384

             
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

5 072

3 274

880

816

             
             

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Ennakkomaksut

       
 

Hankintameno 1.1.

391

449

391

449

 

Lisäykset

 

295

 

295

 

Siirrot erien välillä

-391

-353

-391

-353

 

Hankintameno 31.12.

0

391

0

391

             
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

0

391

0

391