2. Aineelliset hyödykkeet

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Maa- ja vesialueet

    
 

Hankintameno 1.1.

256 162

228 220

5 226

5 332

 

Lisäykset

61 188

34 842

 

0

 

Vähennykset

-196

-8 012

 

-106

 

Siirrot erien välillä

 

1 111

  
 

Hankintameno 31.12.

317 153

256 162

5 226

5 226

       
 

Arvonkorotukset

84

84

  
       
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

317 237

256 246

5 226

5 226

       

Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu pysyviin vastaaviin.

Maa-alueisiin on kohdistettu 67,5 (55,7) miljoonaa euroa.

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Liittymismaksut

  
 

Hankintameno 1.1.

26 144

25 737

 

Lisäykset

37

96

 

Vähennykset

-200

-112

 

Siirrot erien välillä

1 138

423

 

Kirjanpitoarvo 31.12.

27 119

26 144

     
     

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Rakennukset ja rakennelmat

  
 

Hankintameno 1.1.

2 352 788

2 230 045

 

Lisäykset

94 710

109 327

 

Vähennykset

-5 903

-10 179

 

Siirrot erien välillä

76 231

23 595

 

Hankintameno 31.12.

2 517 826

2 352 788

     
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.

-550 273

-501 979

 

Vähennysten kertyneet poistot

2 175

3 010

 

Siirtojen kertyneet poistot

909

0

 

Tilikauden poisto

-49 875

-51 305

 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-597 065

-550 273

     
 

Arvonkorotukset

2 035

2 035

     
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 922 796

1 804 550

     

Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu pysyviin vastaaviin.

Rakennuksiin on kohdistettu 183,2 (165,8) miljoonaa euroa.

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Koneet ja kalusto

       
 

Hankintameno 1.1.

13 869

12 664

3 000

2 465

 

Lisäykset

198

1 253

128

607

 

Vähennykset

-2 041

-126

-1 466

-76

 

Siirrot erien välillä

141

78

 

3

 

Hankintameno 31.12.

12 166

13 869

1 662

3 000

             
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.

-11 816

-11 298

-2 315

-2 145

 

Vähennysten kertyneet poistot

2 029

100

1 465

54

 

Siirrot erien välillä

12

0

   
 

Tilikauden poisto

-530

-619

-259

-225

 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-10 305

-11 816

-1 110

-2 315

             

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Muut aineelliset hyödykkeet

       
 

Hankintameno 1.1.

10 659

9 515

194

267

 

Lisäykset

510

807

   
 

Vähennykset

-103

-94

 

-73

 

Siirrot erien välillä

2 884

431

   
 

Hankintameno 31.12.

13 950

10 659

194

194

             
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.

-5 266

-4 563

 

-46

 

Vähennysten kertyneet poistot

97

61

 

46

 

Siirrot erien välillä

-589

0

   
 

Tilikauden poisto

-452

-764

   
 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-6 209

-5 266

0

0

             
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

7 741

5 394

194

194

             
             

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

   

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

       
 

Hankintameno 1.1.

88 146

32 437

   
 

Lisäykset

73 848

83 951

   
 

Vähennykset

-54

-224

   
 

Siirrot erien välillä

-82 516

-28 018

   
 

Kirjanpitoarvo 31.12.

79 424

88 146

   
             
             

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

   

Arvonkorotukset

       
 

Maa- ja vesialueet

       
   

Arvo 1.1. / 31.12.

84

84

   
             
 

Rakennukset ja rakennelmat

       
   

Arvo 1.1. / 31.12.

2 035

2 035

   
             
             

Arvonkorotukset on kirjattu 1970-luvulla. Tehdyt arvonkorotukset eivät ylitä arvioituja markkinahintoja.