5. Saamiset 

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Pitkäaikaiset

       
 

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

   

160 947

160 947

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

       
 

      Lainasaamiset

 

492

532

   
 

Lainasaamiset

506

506

170

170

 

Muut saamiset

130

1 488

4

12

 

Siirtosaamiset

392

488

392

488

     

1 520

3 014

161 513

161 617

             

Lyhytaikaiset

       
 

Myyntisaamiset

4 347

9 050

2

4 241

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

       
   

Myyntisaamiset

   

1 975

1 250

   

Lainasaamiset

       
   

Muut saamiset

   

64 948

40 807

   

Siirtosaamiset

   

1 938

1 929

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

       
   

Lainasaamiset

63

40

   
   

Siirtosaamiset

9

10

   
 

Lainasaamiset

254

401

107

121

 

Muut saamiset

261

1 295

19

85

 

Siirtosaamiset

6 007

2 025

296

214

     

10 943

12 820

69 286

48 648