6. Rahoitusarvopaperit

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Osakkeet ja osuudet

    
 

Jälleenhankinta-arvo (koroton)

68 256

65 705

3 570

3 496

 

Kirjanpitoarvo

65 889

63 969

2 861

2 887

 

Erotus

2 367

1 736

710

610

       

Rahoitusarvopaperit sisältävät sijoitusrahasto-osuuksia, joukkovelkakirjoja, osakkeita ja muita vastaavia julkisesti noteerattuja sijoituskohteita.