8. Tilinpäätössiirtojen kertymä

1 000 €

  

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Kertynyt poistoero 1.1.

  

10

13

 

Muutos

  

-2

-3

Kertynyt poistoero 31.12.

  

7

10

       

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 31.12.

  

7

10