9. Pakolliset varaukset

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Muut pakolliset varaukset

1 531

1 348

    

Pakollisiin varauksiin sisältyy VVO Kodit Oy:n (VVO Rakennuttaja Oy:n) perustajarakennuttamisen takuuvarauksia kokemusperäiseen arvioon perustuen yhteensä 1,2 (1,3) miljoonaa euroa sekä VVO Asunnot Oy:n vastaisuudessa toteutuvia menoja 0,3 (0,0) miljoonaa euroa, jotka eivät enää kerrytä vastaavaa tuloa ja joiden suorittamiseen yhtiö on sitoutunut.