Segmenttituloslaskelma

1 000 €

VVO

Vapaa

1–12/2014

VVO

Arava

1–12/2014

Konserni-

yhdistely-

toimen-

piteet

Konserni

1–12/2014

VVO

Vapaa

1–12/2013

VVO Arava

1–12/2013

Konserni-

yhdistely-

toimen-

piteet

Konserni

1–12/2013

Ulkoinen liikevaihto

183 648

184 178

35

367 862

165 943

180 631

36

346 610

Sisäinen liikevaihto

9 220

2 600

-11 820

0

8 391

2 703

-11 094

0

Liikevaihto yhteensä

192 869

186 778

-11 785

367 862

174 334

183 334

-11 058

346 610

         

Liiketoiminnan muut tuotot

13 748

677

0

14 425

10 449

1 179

200

11 828

         

Poistot ja arvonalentumiset

-27 678

-24 640

37

-52 282

-27 729

-25 999

27

-53 701

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

401

670

-140

931

71

331

-50

353

         

Liiketoiminnan ulkoiset kulut

-98 117

-96 097

-54

-194 268

-90 977

-97 879

-63

-188 919

Liiketoiminnan sisäiset kulut

-1 585

-10 635

12 220

0

-1 936

-9 168

11 104

0

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

-99 702

-106 732

12 166

-194 268

-92 913

-107 047

11 041

-188 919

         

Liikevoitto / tappio

79 637

56 754

277

136 668

64 212

51 798

160

116 171

         

Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut

-26 450

-19 883

0

-46 333

-17 688

-22 615

0

-40 303

Sisäiset rahoitustuotot ja -kulut

5 806

-5 446

-360

0

5 645

-5 283

-363

0

Rahoitustuotot ja -kulut

-20 644

-25 329

-360

-46 333

-12 043

-27 898

-363

-40 303

         

Tulos ennen satunnaisia eriä

ja veroja

58 993

31 425

-83

90 335

52 170

23 901

-203

75 868