Tuloslaskelman liitetiedot

1. Liikevaihto

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Liikevaihto

367 862

346 610

11 123

9 704