10. Välittömät verot

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Välittömät verot

    
 

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

23 840

17 101

5 510

5 037

 

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos

-4 575

-15 768

  
    

19 265

1 333

5 510

5 037