3. Materiaalit ja palvelut

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Ostot tilikauden aikana

  
 

Tonttien ja osakkeiden ostot

5 661

308

Varastojen muutos

3 004

2 816

Yhteensä

8 665

3 124