5. Henkilöstömäärä

Henkilöä

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Konsernin ja emoyhtiön palveluksessa

oli tilikauden aikana keskimäärin

339

341

28

29