6. Poistot ja arvonalennukset

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

52 282

53 700

676

691

Yhteensä

52 282

53 700

676

691