7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Kiinteistön hoitokulut

    
 

Hallinto

4 424

3 734

2

2

 

Käyttö ja huolto

7 934

9 080

  
 

Ulkoalueiden huolto

5 718

6 802

  
 

Siivous

6 447

7 334

  
 

Lämmitys

28 221

29 418

  
 

Vesi ja jätevesi

13 374

12 857

  
 

Sähkö ja kaasu

6 242

6 194

  
 

Jätehuolto

6 312

5 999

  
 

Vahinkovakuutukset

1 185

1 157

  
 

Kiinteistövero

8 090

7 382

148

150

 

Korjaukset

49 554

48 436

  
 

Muut hoitokulut

0

12

  

Vuokrat ja vastikkeet

8 354

8 300

447

495

Luottotappiot

2 388

2 489

  

Muut kulut

16 251

15 371

7 911

6 676

Yhteensä

164 495

164 566

8 507

7 323

       

Sähkön hankintaa suojattiin pohjoismaisessa sähköpörssissä Nordpoolissa noteeratuilla sähkö-johdannaisilla VVO-konsernin hyväksytyn riskipolitiikan mukaisesti. Vuosille 2013-2017 tehtyjen suojausten markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli -0,9 (-1,2) miljoonaa euroa. Realisoitumatonta arvonmuutosta ei ole otettu huomioon konsernin tuloksessa eikä taseessa.


Tilintarkastajan palkkiot

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab

    
 

Tilintarkastuspalkkiot

138

134

21

21

 

Veroneuvonta

18

18

18

18

 

Muut palkkiot

2

6

  
 

Neuvontapalvelut

106

41

106

41