8. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Osinkotuotot

       
 

Omistusyhteysyrityksiltä

482

47

482

47

 

Muilta

91

132

81

117

 

Osinkotuotot yhteensä

572

179

562

164

     

 

 

   

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista

       
 

Muilta

192

236

 

65

 

Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä

192

236

 

65

             

Muut korko- ja rahoitustuotot

       
 

Saman konsernin yrityksiltä

   

7 694

6 076

 

Muilta

1 565

5 116

87

1 497

 

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

1 565

5 116

7 781

7 573

             

Osinkotuotot, korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

2 330

5 530

8 343

7 802

             

Sijoitusten arvonmuutokset

       
 

Pysyvien vastaavien sijoituksista

-5

     
 

Rahoitusarvopapereiden arvonmuutokset

50

649

-37

223

     

46

649

-37

223

             

Korko- ja muut rahoituskulut

       
 

Saman konsernin yrityksille

   

-21

-20

 

Muille

-48 708

-46 483

-4 150

-2 701

     

-48 708

-46 483

-4 171

-2 722

             

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-46 333

-40 303

4 136

5 303