9. Satunnaiset erät

1 000 €

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Satunnaiset erät

  
 

Satunnaiset tuotot

  
  

Konserniavustus

24 991

16 677

    

24 991

16 677