Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % =

Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot

x 100

 

Oma pääoma + Vähemmistöosuus, vuoden keskiarvo

 
   

Sijoitetun pääoman tuotto, % =

Voitto ennen satunnaisia eriä + Rahoituskulut

x 100

 

Taseen loppusumma - Korottomat velat, vuoden keskiarvo

 
   

Current ratio =

Vaihto- ja rahoitusomaisuus 1)

 
 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 
   
   

Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

x 100

 

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

 
   

Osakekohtainen tulos, € =

Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot

 
 

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

 
   

Oma pääoma / osake, € =

Oma pääoma

 
 

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

 
   

Osinko / tulos, % =

Osinko per osake

x 100

 

Tulos per osake

 
   

 1) Vaihto- ja rahoitusomaisuus vastaa taseen vaihtuvia vastaavia yhteensä.