Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Annetut vakuudet

    

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

    
 

Pääomalainat

2 355

2 355

  
 

Lainat rahoituslaitoksilta

    
  

Vuosimaksulainat

244 859

257 880

  
  

Korkotukilainat

365 446

401 882

  
  

Kolmoissijaislainat

1 435

1 577

 

 

  

Muut pitkäaikaiset lainat

679 768

592 834

102 255

102 481

  

Yhteensä

1 293 863

1 256 527

102 255

102 481

        

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä  ja osakkeita kiinteistöihin

    
 

Lainat rahoituslaitoksilta

1 780 461

1 716 709

2 839

2 839

        
 

Annetut kiinnitykset

2 540 125

2 400 829

4 870

4 870

 

Tilipantti

 

849

  
 

Osakkeet

212 488

161 515

  
 

Pantattujen vakuuksien arvo yhteensä

2 752 612

2 563 193

4 870

4 870

        
 

Tonttiyhtiöiden lainat rahoituslaitoksilta

6 546

24 483

  
 

Annetut kiinnitykset

1 427

38 102

  
        
 

VVO Kodit Oy:n (VVO Rakennuttaja Oy:n) myymättömiin huoneistoihin kohdistuvat lainaosuudet

1 046

1 874

  
        
        
    

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Vuokran maksun ja kadun kunnossapidon vakuudeksi annetut kiinnitykset

    
 

Annetut kiinteistökiinnitykset

8 428

8 215

 

 

        

Annetut takaukset

    
 

Omavelkainen takaus

327 440

250 691

236 053

199 059

        

Ulkopuolisilta saatujen takausten vastavakuus

    
 

Takausten vastavakuudet

14 564

14 564

8 587

8 587

        
        
        
        

Muut annetut vakuudet

Konserni

2014

Konserni

2013

  

Muiden puolesta annetut vakuudet

    
  

Pantatut talletukset

14

18

  
  

Yhteensä

14

18

  
        

Muiden puolesta annetut takaukset

    
  

Annetut vastatakaukset

2 015

3 259

  
  

Annetut takaukset

100

1 800

  
  

Yhteensä

2 115

5 527

  
    

 

 

  
        
        
        

Muut vastuut

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Leasingvastuut

    
 

Autot

    
  

Seuraavana tilikautena maksettavat

866

857

135

126

  

Myöhemmin maksettavat

1 228

1 263

206

237

  

Yhteensä

 

2 094

2 119

341

364

        

Vuokravastuut

    
  

Liiketiloihin kohdistuvat vuokravastuut

396

786

  
  

Tontteihin kohdistuvat vuokravastuut

199 387

189 419

  
        

Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

    
  

Uudistuotanto

265 906

68 132

  
  

Peruskorjaukset

35 016

25 977

  
    

300 922

94 109

  
        

Muut vastuut

    
  

VVO-yhtymä Oyj:llä on vireillä muutamia yksittäisiä riita-asioita, joiden merkityksen yhtiö arvioi olevan vähäinen.

    
  

Konserniyhtiöt ovat antaneet omistamiensa osakkeiden luovuttamista ja panttaamista rajoittavia sitoumuksia.

    
        
        

Arvonlisäverovastuut

    
  

Arvonlisäveron palautusvastuu (TOV)

2 497

3 163

  
        
        

Maanhankintavastuut

    
  

Tavoiterakennusoikeuteen ja kaavaluonnokseen

 

 

 

 

  

perustuvat kauppahinnat

15 285

8 659

 

3 813

  

Vastuut kunnallistekniikan rakentamisesta

5 514

5 974

 

 

        

Rakennuttamisvastuu

Espoon Suurpellon I ja II asemakaava-alueita koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästyssakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle. Kaava-alueet on sopimuksessa jaettu kolmeen toteuttamis-
alueeseen, joilla on VVO:n vastuulla rakennusoikeutta seuraavasti: 2. alue - 18 217 (18 217) kem² ja 3. alue - 16 125 (16 125) kem².

Sopimuksessa on määrätty, että kaikki asuinrakennusoikeus on rakennettava valmiiksi 2. alueella marraskuuhun 2013 ja 3. alueella marraskuuhun 2016 mennessä. Rakentaminen ei ole kaikilta osin toteutunut aikataulussa. Viivästyssakko on porrastettu viivästysajan mukaan ja voi enimmillään, viivästyksen jatkuttua vähintään viisi vuotta, olla puolet sopimuksen mukaisesta maankäyttömaksusta. Sopimuksen mukaan kaupunki voi olosuhteiden muuttuessa pienentää tai olla perimättä viivästyssakkoja.

Vantaan Jokiniemen kortteleita 62007 ja 62025 koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästys-sakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle. Rakennuttamisvelvoite on jaettu erilaisiin rahoitus- ja omistusmuotoihin.