Tuloslaskelmat

 

Konserni

1.1.–31.12.2014

Konserni

1.1.–31.12.2013

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2014

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2013

1 000 €

 
     

Liikevaihto

367 862

346 610

11 123

9 704

Liiketoiminnan muut tuotot

14 425

11 828

117

1 045

Materiaalit ja palvelut

-8 665

-3 124

  

Henkilöstökulut

-21 108

-21 229

-3 462

-3 387

Poistot ja arvonalentumiset

-52 282

-53 700

-676

-691

Osuus osakkuusyritysten voitosta ja tappiosta

931

353

  

Liiketoiminnan muut kulut

-164 495

-164 566

-8 507

-7 323

Liikevoitto/-tappio

136 668

116 172

-1 405

-652

     

Rahoitustuotot ja -kulut

-46 333

-40 303

4 136

5 303

Voitto ennen satunnaisia eriä

90 335

75 868

2 731

4 652

Satunnaiset erät

  

24 991

16 677

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

90 335

75 868

27 722

21 329

Tilinpäätössiirrot

  

2

3

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

-23 840

-17 101

-5 510

-5 037

Laskennallisen verovelan muutos

4 575

15 768

  

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta

-101

-285

  

Tilikauden voitto

70 969

74 250

22 215

16 295