Tavoitteellista työhyvinvointia

VVO:n henkilöstötyytyväisyystutkimukseen vastasi 92 prosenttia työntekijöistä. Corporate Spiritin PeoplePower®-tutkimuksen perusteella VVO:n henkilöstötyytyväisyys oli erinomainen eli korkeimman luokituksen mukainen AAA. Tulos on korkeimpia Suomessa mitattuja. Tutkimuksen mukaan erityisiä onnistumisia olivat strategian menestyksellinen jalkauttaminen, työhyvinvointiin panostaminen, halu suositella VVO:ta työnantajana ja yrityksen tulevaisuuden kokeminen erittäin valoisana.

Kattava huolehtiminen henkilöstön hyvinvoinnista ja panostukset hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ovat osa VVO:n henkilöstöpolitiikkaa työnantajana. Monipuoliset hyvinvointiedut kannustivat liikkumaan ja huolehtimaan oman työkyvyn ja -vireen ylläpidosta. Yhteistä kipinää aktiivisuuteen ja energisyyteen haettiin esimerkiksi istumisen vähentämiseen kannustavalla kampanjalla, terveyskyselyn perusteella tehdyllä omavalmentaja-ohjelmalla sekä esimiesten kuntohaasteella. Tavoitteellinen hyvinvointiohjelma jatkuu myös vuonna 2015.


Henkilöstön sukupuolijakauma

Naiset, 2182180
Miehet, 1251250

Tyytyväisyys VVO-konserniin työnantajana 


Henkilöstön ikäjakauma

2014
alle 203
20-2512
26-3028
31-3527
36-4039
41-4546
46-5068
51-5562
56-6040
yli 6018

Henkilöstötyytyväisyys kokonaisuutena

Henkilöstö-tyytyväisyys

 

AAA