Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys

VVO:n liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2014. Vuokrausaste pysyi korkeana ja rakenteilla oli vuoden lopussa 1 127 asuntoa. Vuonna 2014 VVO käytti uudistuotantoon, ostoihin ja asuntokannan korjaamiseen yli 250 miljoonaa euroa.

  • Liikevaihto oli 367,9 (346,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 90,3 (75,9) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustui ylläpitokustannusten hallintaan, alhaisiin rahoituskuluihin, pieneen vaihtuvuuteen, ja hyvään käyttöasteeseen.
  • Taloudellinen vuokrausaste pysyi korkeana ja oli 98,1 (98,5) prosenttia.
  • Vaihtuvuus pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 25,8 (25,4) prosenttia.
  • Rakenteilla oli tilivuoden päättyessä 1 127 (1 020) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 793 (40 194) vuokra-asuntoa 31.12.2014.
  • Asunto-omaisuuden käypä arvo oli 3,6 (3,4) miljardia euroa.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 200,4 (223,2) miljoonaa euroa.

 

Avainluvut viideltä vuodelta

1 000 €

2014

2013

2012

2011

2010

Liikevaihto, M€

367,9

346,6

335,4

327,3

328,6

Liikevoitto, M€

136,7

116,2

112,7

105,7

100,6

% liikevaihdosta

37,2

33,5

33,6

32,3

30,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, M€

90,3

75,9

62,5

55,8

57,5

% liikevaihdosta

24,6

21,9

18,6

17,1

17,5

Taseen loppusumma, M€

2 587,8

2 468,5

2 276,1

2 252,2

2 184,2

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

13,3

15,5

10,6

11,2

11,3

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

5,9

5,5

5,5

5,2

5,1

Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, %

21,8

20,7

19,8

18,5

17,7

Omavaraisuusaste, käyvin arvoin, %

42,0

41,3

38,8

  

Asunnot ja liiketilat käyvin arvoin, M€

3 557,0

3 351,1

3 120,0

  

Rahavirtavaikutteiset investoinnit, M€

200,4

208,2

74,8

121,5

119,7

Osakekohtainen tulos, € 1)

9,60

10,07

6,19

6,07

5,49

Osinko / osake, € 1) 2)

3,00

2,20

2,00

1,60

1,50

Osinko / tulos % 2)

31,3

21,8

32,3

26,4

27,3

Asuntokanta

40 793

40 194

39 946

39 741

38 747

Keskivuokra 3)

12,91

12,42

11,89

11,26

10,79

Henkilöstö vuoden lopussa

343

324

335

338

339

      

 1) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu kunkin vuoden osakkeiden lukumäärän mukaan.
2) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 3,00 € / osake
3) Koko vuoden keskivuokra

 

Liikevaihto

M€20102011201220132014
Liikevaihto328,6327,3335,4346,6367,9

Tuloskehitys

M€20102011201220132014
Tulos ennen veroja57,555,862,575,990,3

Liikevoitto

M€20102011201220132014
Liikevoitto100,6105,7112,7116,2136,7

Taloudellinen vuokrausaste

%20102011201220132014
Taloudellinen vuokrausaste98,6098,7098,7098,5098,10

Omavaraisuusaste

%20102011201220132014
Kirjanpitoarvo17,718,519,820,721,8
Käypä arvo0038,841,342,0

Arvonkehitys

Mrd €20102011201220132014
Tasearvo1,81,91,92,02,2
Käypä arvo003,13,43,6

Osakekohtaiset tunnusluvut

€ / osake20102011201220132014
Osinko1,501,602,002,203,00
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)3,403,304,276,986,88
VVO Arava tulos2,052,741,923,092,72

Oman pääoman osuus/osake käyvin arvoin

201220132014
Oma pääoma/osake178,60209,16223,01

Rahavirtavaikutteiset investoinnit

M€20102011201220132014
Rahavirtavaikutteiset investoinnit119,7121,574,8208,2200,4

Vuokra-asuntokanta

Sarake 1Sarake 2
Lumo, 26 84126 8410
VVO, 13 95213 9520