Käyttöehdot

Käyttämällä www-sivustoa ja sen palveluja, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Sivusto on tarkoitettu VVO:n asiakkaiden ja sidosryhmien yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön.

VVO:n vuosikertomussivusto (http://www.vvo.fi/vuosikertomus2013) ja sen aineisto

VVO omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivuston sisältöön.

Vastuunrajoitus

VVO-yhtymä Oyj:n vuosikertomus www-sivusto (jäljempänä VVO:n vuosikertomussivusto) ja sen sisältö on VVO:n tarjoama palvelu sivuston käyttäjille. Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". VVO ei takaa sitä, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. VVO pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa tai lopettaa sivuston julkaisemisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. VVO ei anna mitään takuuta sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. VVO ei siten anna takuuta siitä, että mikään sivustojen sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen, oikeassa mittakaavassa tai täydellinen. VVO ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu VVO:lle.

VVO:n vuosikertomussivustolla mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja palveluihin. Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu eikä VVO vastaa näistä sivuista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Käyttäjä on korvausvelvollinen VVO:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Evästeet (cookies)

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla voidaan tallettaa tietoa esimerkiksi käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivusto muistaa käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.

VVO:n vuosikertomussivusto hyödyntää evästeitä myös sivuston käytön analysoinnissa ja anonyymin käyttäjäprofiloinnin tekemisessä. VVO:n vuosikertomussivustolla käytetään ns. istuntokohtaisia evästeitä. Evästeitä ei tallenneta pysyvästi, vaan ne poistuvat lopetettaessa istunto, sulkemalla selain. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Sivuston käyttämät evästeet

Sivuston aineistopankki käyttää "PHPSESSID"-evästettä, johon tallennetaan sivustolla kerätyt sivut tallennusta ja tulostamista varten. Lisäksi julkaisujärjestelmä käyttää addthis.com:n evästeitä "__atuvc" ,"loc" sekä "uid".

Google Analytics -seurantapalvelun evästeitä " __utma", " __utmb", " __utmc" sekä " __utmz" käytetään keräämään sivuston käytöstä tilastollista aineistoa, jonka avulla voimme analysoida sivuston käyttöä. Voimme mm. seurata sivuston kävijämääriä ja mitkä sisällöt ovat olleet suosituimpia. Tietojen perusteella voimme kehittää sivustoa.

 VVO:n sivuston käyttöehdot.