Asuntovuokraus

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste on erinomaisella tasolla ja oli katsauskaudella 98,2 (98,2) prosenttia. Katsauskauden aikana VVO:lle valmistui 343 (113) uutta vapaarahoitteista vuokra-asuntoa Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Ouluun, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään ja Vantaalle.

Katsauskauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 394 (225) asuntoa. Kokonaisvaihtuvuus oli 13,5 (13,1) prosenttia. Vaihtuvuus ilman sisäisiä vaihtoja oli 11,0 (10,7) prosenttia. Vapaan vuokranmäärityksen piiriin (Markkina-tuoteryhmä) kuuluvien asuntojen, 26 349 (23 593) kappaletta, keskineliövuokra oli katsauskauden lopussa 13,21 (12,82) euroa ja keskimäärin kauden aikana 13,05 (12,65) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin (Omakustannus-tuoteryhmä) kuuluvien asuntojen, 14 113 (16 258) kappaletta, osalta vastaavat luvut olivat kauden päättyessä 12,41 (11,94) euroa ja katsauskauden aikana keskimäärin 12,34 (11,86) euroa.

Asuntojen kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli katsauskauden lopussa 20 881 (20 882) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 22,3 (24,7) kappaletta. Katsauskauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 35 695 (36 382) kappaletta.

Viimeisimmän mittauksen mukaan keskimääräinen asiakkuusaika oli samassa asunnossa 5,9 (5,8) vuotta. Pitkät asiakassuhteet perustuvat asuntojen suunnitelmalliseen kunnossapitoon, monipuolisiin asukasetuihin ja aktiiviseen asukastoimintaan.

VVO:n asiakaspalvelukeskus aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla huhtikuussa ja laajeni valtakunnalliseksi 10.6.2014. Keskus palvelee nykyisiä ja uusia asiakkaita. Lisäksi asiakkaita palvelevat eri puolilla Suomea sijaitsevat paikalliset VVO-kotikeskukset, joita on 11.

Katsauskaudella toteutettu VVO:n uuden asukkaan kysely kertoo tyytyväisyydestä asiakaspalveluun. Vastaajia kyselyssä oli 536 ja kyselyyn osallistuivat tammi-helmikuussa 2014 muuttaneet uudet asukkaat. Uuden asukkaan kyselyn tulosten mukaan vuokrasopimuksen sähköinen tekeminen on otettu hyvin vastaan. Kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajat (94 %) antavat kiitettävän tai hyvän arvosanan vuokrasopimuksen sähköisestä tekemisestä. Lähes pelkästään kiitettäviä ja hyviä arvosanoja kyselyyn vastanneet uudet asukkaat antoivat myös asiakaspalvelusta, asunnon hakemisesta ja asuntoesittelystä.

VVO kilpailutti katsauskaudella laajakaista- ja televisiopalveluiden toimittamisen asiakkailleen ja sopi yhteistyöstä DNA:n ja Elisan kanssa. Jatkossa vuokraan sisältyvän entistä nopeamman 10 Mbit:n laajakaistayhteyden saa lähes jokaiseen VVO:n asuntoon, sillä sopimukset kattavat noin 38 500 kotitaloutta. Sopimukset astuvat voimaan 1.1.2015 ja ne jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti.

Joka toinen vuosi pidettävät alueelliset VVO-päivät järjestettiin tänä keväänä. Kaikkiaan kahdeksaan tilaisuuteen osallistui noin 650 asukasaktiivia.

Taloudellinen vuokrausaste Q2/2014

%Q2/2014Q2/20132013
Taloudellinen vuokrausaste98,298,298,5

Vuokra-asuntokanta 30.6.2014

Pylväät 1
Markkinavuokra 26 34926 349
Omakustannusvuokra 14 11314 113