Näkymät vuodelle 2014

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat vuoden loppupuolelle vaatimattomat.
Suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu maailmantalouden vähäisestä elpymisestä huolimatta. Kuluttajien heikko luottamus talouteen näyttää jatkuvan ja käytettävissä olevien tulojen odotetaan edelleen supistuvan. Korkotason odotetaan säilyvän poikkeuksellisen alhaisena.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Uudistuotannon painopiste säilyy edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Lisäksi omistusasuntomarkkinoilta siirtyy asuntoja vuokrauskäyttöön.

Asuntorakentamisen aloitukset supistuvat hieman. Pääkaupunkiseudulla asuntoaloitusten määrän oletetaan kuitenkin pysyvän viime vuoden tasolla. Koko maan tasolla vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen aloitusten määrä jäänee hieman alle vuoden 2013 tason. Vähistä vapaarahoitteiseen vuokra-asumiseen soveltuvista tonteista käydään kovaa kilpailua.

Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on jatkanut kasvuaan, mikä hillitsee rakennusliikkeiden aloituksia. Korjausrakentamisen volyymin kasvu jatkuu.

VVO:n taloudellisen vuokrausasteen ja vaihtuvuuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Konsernin tuloskehityksen odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti VVO Vapaa
-liiketoiminnassa. Kasvukeskusten vuokra-asuntojen vakaan kysynnän vuoksi investoinnit jatkuvat vahvoina. VVO-konserni tuo markkinoille myös uuden vuokra-asumisen brändin ja uusia asumisen palveluita.