Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

Konsernin 30.6.2014 omistama vuokra-asuntokanta oli 40 462 (39 851) asuntoa. Niistä 19 736 (19 077) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 726 (20 774) VVO Arava -liiketoimintaan.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen käypä arvo määritetään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa arvonmäärityksestä lausunnon. Viimeksi käyvän arvon määritys on tehty 30.6.2014 tilanteesta. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuokrattavien asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen käypä arvo 30.6.2014 oli 3 426,2 (3 174,9) miljoonaa euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 75,1 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia. Käyvän arvon kasvu johtui investoinneista, asuntojen hintojen kehityksestä sekä yksittäisten kohteiden aravarajoitusten päättymisestä. Arvoero oli 1 329,1 (1 197,1) miljoonaa euroa kasvaen katsauskaudella 16,1 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia.


Arvonkehitys Q2/2014

Mrd €Q2/2014Q2/20132013
Tasearvo2,12,02,0
Käypä arvo3,4263,1753,351