Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2014 oli 188,5 (171,6) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 100,7 (85,6) ja VVO Arava -liiketoiminnan 93,2 (91,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat molempien segmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu sekä VVO Vapaa -liiketoiminnan vaihto-omaisuuskohteiden myyntituotot.

Konsernin liikevoitto oli 73,8 (64,6) miljoonaa euroa eli 39,2 (37,7) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 51,7 (43,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita 5,4 (6,2) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.

Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -22,1 (-20,7) miljoonaa euroa. Tuloksesta ennen veroja 35,4 (30,5) miljoonaa euroa muodostuu VVO Vapaa
-liiketoiminnasta ja 16,5 (13,6) miljoonaa euroa VVO Arava -liiketoiminnasta.

Liikevaihto

 

188,5

 

miljoonaa euroa

 

Tulos

 

51,7

 

miljoonaa euroa.