Vastuullinen vuokranantaja

VVO-konsernin vuokrakehitys on ennustettavaa. VVO:n vuokratavassa määritellään vuokrien tasokorotuksien enimmäismäärät. Vuokrien määräytymisen perusteet käsitellään ja hyväksytään vuosittain asukashallituksessa ja asukashallinnon talouden teemailloissa.

Konsernin vuokrat määräytyvät joko markkinaehtoisesti tai omakustannusperusteisesti. Yhtiön vuokra-asuntokannasta noin 66 prosenttia on vuokran määräytymiseltään markkinaehtoisia ja noin 34 prosenttia omakustannusperusteisia. Markkinaperusteisessa vuokraustoiminnassa asuntojen vuokrat ovat vapaasti määritettäviä. Yhtiö määrittelee markkinaehtoiset vuokransa siten, että ne tukevat yhtiön kestävän kasvun tavoitteita.

VVO-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja korkean asuntokysynnän alueilla. Hyvällä taloudenhoidolla, kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja ennakoivalla korjaustoiminnalla pidetään vuokrien kehitys kohtuullisena ja ennustettavana. Myös uudiskohteiden rakentamisella lisätään vuokra-asuntojen tarjontaa ja varmistetaan vuokrien kohtuullisuutta.

Yhtiö tarjoaa monipuolista vuokra-asumista, jossa otetaan huomioon asukkaiden muuttuvat tarpeet. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tiivis asukasyhteistyö lisäävät asumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Hyvä asiakaskokemus sekä palvelun helppous ja vaivattomuus ohjaavat VVO:n toimintaa.

VVO käyttää asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia toimintansa kehittämiseen. Vuonna 2014 kehitettiin asukasviihtyvyyttä lisääviä ratkaisuja, muun muassa jätehuoltoon ja siivoukseen.

Asukkaiden kanssa asukashallituksessa käydään säännöllisesti avointa keskustelua ylläpitoon liittyvistä ohjeistuksista ja toimintamalleista, ja vuonna 2014 vuoropuhelua syntyi muun muassa kiinteistönhoidosta ja saunavuoroista.

VVO hoitaa ja kehittää asunto-omaisuuttaan kustannustehokkaalla ylläpito- ja korjaustoiminnalla sekä pitkäjänteisillä investoinneilla. Asunto-omaisuuden arvonkehitys ja vuokrattavuuden varmistaminen ovat toiminnan pääpainopisteitä.


Kustannustehokas ylläpito ja korjaustoiminta vuonna 2014:

  • Tekninen keskus perustettiin pääkaupunkiseudulle ja teknisen henkilökunnan määrää kasvatettiin.
  • Palkattiin kiinteistöhuollon ja siivouksen laaduntarkastajia.
  • Korjausprosessi uudistettiin mm. korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi.
  • Palkattiin henkilökuntaa kartoittamaan rakennuskannan tulevaa korjaustarvetta.
  • Kilpailutettiin pääsääntöisesti kaikki 5000 euroa ylittävät korjaushankkeet.
  • Suurta asuntovolyymiä hyödynnettiin lisäämällä keskitettyjen hankintojen määrää.

Yhtiö vahvistaa tasetta kehittämällä ja johtamalla rahoituksen ja kiinteistösalkun hallintaa. VVO panostaa riskienhallintaan, henkilöstöjohtamiseen ja osaamiseen sekä innovointikyvyn kasvattamiseen.

Arvoketju

Arvoketju

VVO:n verojalanjälki 2014


Case

 

Essi Honkanen

 

Asumisneuvoja auttaa

Essi Honkanen aloitti asumisneuvojana kesällä 2014. Asumisneuvojan tehtävänä on etsiä ratkaisuja erilaisiin asumiseen liittyviin asioihin tai ongelmiin.