Tietoja osakkeenomistajille

VVO-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on 30 000 000 euroa ja enimmäispääoma 120 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on vähintään 1 000 000 ja enintään 100 000 000 kappaletta. B-sarjan osakkeita on enintään 100 000 000 kappaletta.

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2014 oli 58 025 136,00 euroa. Yhtiö on laskenut liikkeelle vain A-sarjan osakkeita. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2014 oli 7 402 560 kappaletta.

VVO:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014

Osakkeenomistaja

  

% osakekannasta

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

18,00

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

16,98

Metallityöväen Liitto ry

9,70

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

8,73

Rakennusliitto ry

8,31

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

7,49

Ammattiliitto Pro ry

7,47

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

7,46

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

5,99

Tehy ry

1,39

Muut

8,48

Kaikki yhteensä

100,00