VAIHTUVAT VASTAAVAT

4. Vaihto-omaisuus

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Vaihto-omaisuusosakkeet 1.1.

10 689

13 443

Varaston muutos

-3 004

-2 754

Siirrot erien välillä

-4 695

 

Vaihto-omaisuusosakkeet 31.12.

2 990

10 689

Maa-alueet ja muu vaihto-omaisuus 1.1.

31 881

28 495

Varaston muutos

-7 131

3 386

Siirrot pysyviin vastaaviin

-24 750

 

Maa-alueet ja muu vaihto-omaisuus 31.12.

0

31 881

    

Vaihto-omaisuus yhteensä 31.12.

2 990

42 570